Till enkäten

Nu genomförs den sjunde datainsamlingen i SOFIA-studien!

Klicka HÄR för att komma till enkäten.

Har du frågor om ditt deltagande så får du gärna kontakta ansvariga för studien på sofiastudien@oru.se.