Till enkäten

Den sjätte insamlingen av SOFIA-studien startar den 30 mars 2021. Här finner du länkar till respektive enkät.


Frågor till lärare 

Frågor till ungdomar 

Frågor till vårdnadshavare 

     

 

————————————————————————————-

Information till vårdnadshavare om presentkort

Har Du  inte fått ditt presentkort efter att du avslutade enkäten? Prova nedanstående åtgärder.

Om Du inte har fått ditt Superpresentkort efter att ha svarat på enkäten kan detta bero på olika saker. Till exempel så kan inställningar i ditt eget e-postkonto gällande spamfilter och skräppostfilter ställa till det, särskilt om din skräppost töms automatiskt. Om Du inte har fått ditt presentkort kan du prova följande saker:

  • Var uppmärksam på att mail kan hamna i skräpposten.
  • Ändra inställningarna för inkommande e-post med Presentkorttorget.se som avsändare för att undvika att det fastnar i spam-filter.
  • Om du hittar ett brev från presentkorttorget.se i skräppostmappen kan du klicka på “Ej skräppost” om du vill undvika att brev från samma källa hamnar i skräppostmappen igen.