SOFIA-gruppen

SOFIA-studien leds av forskare från Örebro och Karlstads universitet samt representanter från Karlstads kommun och de enskilda skolorna i kommunen. Gruppen kallas SOFIA-gruppen. Klicka på pilen till höger för en presentation av personerna i SOFIA-gruppen.

Huvudansvarig forskare för projektet är professor Henrik Andershed vid Örebro universitet.

Du kan kontakta forskningsansvariga för SOFIA-studien på sofiastudien@oru.se.

Henrik Andershed
Henrik Andershed

Henrik är professor i psykologi och kriminologi vid Örebro universitet och är vetenskapligt ansvarig för SOFIA-studien.

Tel: 019-303397
E-post: henrik.andershed@oru.se

Louise Frogner
Louise Frogner

Louise är filosofie doktor i psykologi och universitetslektor och forskare i kriminologi vid Örebro universitet och en av de ansvariga för SOFIA-studien.

Tel: 019-303160
E-post: louise.frogner@oru.se

Anna-Karin Andershed
Anna-Karin Andershed

Anna-Karin är professor i psykologi vid Örebro universitet och en av de ansvariga forskarna i SOFIA-studien.

Tel: 019-303896
E-post: anna-karin.andershed@oru.se

Birgitta Persdotter (fd. Svensson)
Birgitta Persdotter (fd. Svensson)

Birgitta är filosofie doktor i folkhälsa och universitetslektor i socialt arbete vid Karlstads universitet, vid Institutionen för sociala och psykologiska studier.

Tel: 054-7001138
E-post: birgitta.persdotter@kau.se

Karin Hellfeldt
Karin Hellfeldt

Karin är filosofie doktor i socialt arbete samt universitetslektor och forskare vid Örebro universitet och en av de ansvariga för SOFIA-studien.

Tel: 019-30 13 29

Epost: karin.hellfeldt@oru.se

Maria Holm
Maria Holm

Maria är rektor och Karlstads kommuns samordnare för SOFIA-studien.

Tel: 054-540 35 00
E-post: maria.holm@karlstad.se

Birgitta Vuorinen
Birgitta Vuorinen

Biträdande rektor, Karlstads kommun

Tel: 054-540 35 46

birgitta.vuorinen@karlstad.se