Information

Den sjunde datainsamlingen i SOFIA-studien startar i april 2024. Denna gång svarar endast ungdomarna på enkäten.

   
    

Aktuella resultat från SOFIA-studien

Ta del av senaste numret av SOFIA-Nytt