Information

Sjätte datainsamlingen i SOFIA-studien avslutades i oktober 2021.

Information om den sjätte insamlingen:

Filmer till lärare och rektorer (Klicka på länken för att se filmen):
Om SOFIA-studien inför den sjätte insamlingen
Hur går den sjätte insamlingen under 2021 till?
Film till ungdomarna (Klicka på länken för att se filmen):

Kort film till ungdomarna
   
    

Aktuella resultat från SOFIA-studien

Ta del av senaste numret av SOFIA-Nytt