SOFIA-gruppen

SOFIA-studien leds av forskare från Örebro och Karlstads universitet samt representanter från Karlstads kommun och de enskilda skolorna i kommunen. Gruppen kallas SOFIA-gruppen. Klicka på pilen till höger för en presentation av personerna i SOFIA-gruppen.

Huvudansvarig forskare för projektet är professor Henrik Andershed vid Örebro universitet.

Du kan kontakta forskningsansvariga för SOFIA-studien på sofiastudien@oru.se.