SOFIA-studien

SOFIA-studien är en vetenskaplig studie av barns sociala, beteendemässiga och fysiska utveckling. SOFIA står för Social Och Fysisk utveckling, Insatser och Anpassning. Ca 2000 barn i Karlstads kommun följs sedan de var 3-5 år gamla. Barnen följdes till en början en gång per år i tre år genom datainsamlingar 2010, 2011 och 2012. En till datainsamling genomfördes 2015 och ytterligare en 2018. Under 2021 genomförs den sjätte datainsamlingen. Den långsiktiga planen är att barnen ska följas ända upp i vuxen ålder. Det långsiktiga målet med SOFIA-studien är att ge kunskap om barns utveckling som kan användas för att förbättra insatser och det praktiska arbetet med barn.