SOFIA-studien

SOFIA-studien är en vetenskaplig studie av barns sociala, beteendemässiga och fysiska utveckling. SOFIA står för Social Och Fysisk utveckling, Insatser och Anpassning. Ca 2000 barn i Karlstads kommun följs sedan de var 3-5 år gamla. Barnen följdes till en början en gång per år i tre år genom datainsamlingar 2010, 2011 och 2012. En till datainsamling genomfördes 2015, en 2018 och ytterligare en 2021. Den långsiktiga planen är att barnen ska följas ända upp i vuxen ålder. Det långsiktiga målet med SOFIA-studien är att ge kunskap om barns utveckling som kan användas för att förbättra insatser och det praktiska arbetet med barn.