Louise Frogner

Louise är filosofie doktor i psykologi och universitetslektor och forskare i kriminologi vid Örebro universitet och en av de ansvariga för SOFIA-studien.

Tel: 019-303160
E-post: louise.frogner@oru.se