Henrik Andershed

Henrik är professor i psykologi och kriminologi vid Örebro universitet och är en av de ansvariga för SOFIA-studien.

E-post: henrik.andershed@oru.se