Henrik Andershed

Henrik är professor i psykologi och kriminologi vid Örebro universitet och är vetenskapligt ansvarig för SOFIA-studien.

Tel: 019-303397
E-post: henrik.andershed@oru.se