Anna-Karin Andershed

Anna-Karin är professor i psykologi vid Örebro universitet och en av de ansvariga forskarna i SOFIA-studien.

Tel: 019-303896
E-post: anna-karin.andershed@oru.se