Karin Hellfeldt

Karin är filosofie doktor i socialt arbete samt universitetslektor och forskare vid Örebro universitet och en av de ansvariga för SOFIA-studien.

Tel: 019-30 13 29

Epost: karin.hellfeldt@oru.se