Hur presenteras resultaten?

Forskningsresultat som baseras på SOFIA-studien (i skrivande stund från Våg 1 till och med Våg 5) presenteras bland annat i SOFIA-nytt som finns under rubriken Nyheter/Resultat. Resultaten har även presenterats i vetenskapligt granskade publicerade studier och på både nationella och internationella konferenser.

OBS! Alla uppgifter som samlas in i SOFIA-studien behandlas med högsta möjliga säkerhet och och inga uppgifter sprids till obehöriga. Resultaten redovisas alltid endast på gruppnivå, så att ingen enskild person – varken barn eller vuxen – kan identifieras.