Barn, vårdnadshavare, pedagoger och rektorer svarar

Barnen (fr.o.m. 2018), vårdnadshavare, pedagoger och rektorer på skolan svarar på en enkät (frågeformulär) via internet – eller vanlig postenkät. Enkäten till barnen tar max 20 minuter att besvara, enkäten till vårdnadshavarna tar ca 30-35 minuter, enkäten till pedagogerna ca 25-30 minuter och enkäten till rektorerna ca 10-15 minuter per klass. Tidigare datainsamlingar har genomförts 2010, 2011, 2012, 2015, 2018 och 2021.