Etik och finansiärer

SOFIA-studien är etiskt granskad av Etikprövningsmyndigheten vid flera tillfällen. Studien har tidigare finansierats av medel från Vetenskapsrådet, Örebro universitet, Karlstads universitet och Karlstads kommun. Våg 7 (2024) finansieras av Forte.