Etik och finansiärer

SOFIA-studien är etiskt granskad av Etikprövningsmyndigheten. Studien finansieras av medel från Vetenskapsrådet, Örebro universitet, Karlstads universitet och Karlstads kommun.