Bakgrund

De allra flesta barn utvecklas på ett positivt sätt men några drabbas av beteendemässiga, sociala och/eller fysiska problem som håller i sig över tid. Dessa problem tar ofta sin början redan i tidig ålder och vi behöver veta mer om varför detta sker. Vi behöver också mer kunskap om varför det går bra för vissa och sämre för andra i det långa loppet och vilken betydelse särskilda stöd och insatser har. Kunskapen behövs för att bättre kunna hjälpa barn och deras familjer.