Maria Holm

Maria är rektor och Karlstads kommuns samordnare för SOFIA-studien.

Tel: 054-540 35 00
E-post: maria.holm@karlstad.se