Birgitta Persdotter (fd. Svensson)

Birgitta är filosofie doktor i folkhälsa och universitetslektor i socialt arbete vid Karlstads universitet, vid Institutionen för sociala och psykologiska studier.

Tel: 054-7001138
E-post: birgitta.persdotter@kau.se