Information

Våg 6 av SOFIA-studien startar i mars 2021

     

Film om SOFIA-studien till barnen Våg 5

Powerpoints från uppstarten av Våg 5

Om SOFIA-studien Våg 5

Praktiskt tillvägagångssätt Våg 5

SOFIA gillar skolan

Inför Våg 5 fanns ett par nyheter i SOFIA-studien.

  • Barnen fick själva att svara på åldersanpassade formulär. Vid tidigare datainsamlingar har barnen varit för unga och enkäter har bara besvarats av pedagoger och vårdnadshavare, men från och med 2018 kommer barnen själva att få svara på enkäter vid varje datainsamling framgent.
  • Forskarna i SOFIA-gruppen har också fått ytterligare finansiering från Vetenskapsrådet för att utifrån data från Våg 1 till och med Våg 4 undersöka olika utvecklingsvägar och potentiella påverkansfaktorer i relation till skolanpassning. Projektet kallas SOFIA gillar skolan. Skolanpassning inkluderar bl.a. barnets anknytning till skolan, engagemang i skolan och skolarbetet, samt skolprestationer. Projektet ska undersöka om det finns saker hos barnen själva, inom deras familjer och i relation till förskola/skola som redan i tidig ålder kan påverka utvecklingen av både positiv och negativ skolanpassning. På så sätt kan man förhoppningsvis börja bygga en kunskapsbas för strategier och insatser som kan främja en positiv utveckling för barnen.

Här nedan finns informationsmaterial som givits ut:

Rutiner och utlämning av uppgifter

Övrigt informationsmaterial:
 Introduktion till SOFIA-studien