Nyheter/Resultat

Här hittar Du alla nummer av SOFIA-studiens eget nyhetsbrev SOFIA-nytt! Resultat från SOFIA-studien presenteras, förutom i  SOFIA-nytt, i vetenskapligt granskade publikationer och på både nationella och internationella konferenser. Nedan presenteras ett urval av publikationer och presentationer baserade på SOFIA-studien. 

Här kan du läsa nyhetsbrevet SOFIA-nytt

SOFIA-nytt # 1 2010

SOFIA-nytt# 2 2010

SOFIA-nytt#3 2011

SOFIA-nytt#4 2014

SOFIA-nytt#5 2018

Internationella presentationer baserade på SOFIA-studiens första våg

Svensson, B., Janson, S., Andershed, A-K., & Andershed, H. (2010). The SOFIA study: A multi-disciplinary large scale longitudinal study of social, behavioral and physical development. Presentation at the 5th Conference of Epidemiological Longitudinal Studies in Europe (CELSE), October 13-15, 2010 Paphos, Cyprus, Greece.

Eriksson, I., Cater, Å., Andershed, A-K., & Andershed, H. (2010). Protection against externalizing and internalizing behavior problems among children at risk. Presentation at the 62nd Annual Meeting of the American Society of Criminology (ASC), November 17-20, 2010 San Francisco, USA.

Andershed, H., & Andershed, A-K. (2010). Subgroups of children with conduct problems. Presentation at the 62nd Annual Meeting of the American Society of Criminology (ASC), November 17-20, 2010 San Francisco, USA.

Eriksson, I., Cater, Å., Andershed, A-K., & Andershed, H. (2011). What protects preschool children with callous-unemotional traits from developing conduct problems? Presentation at the 63nd Annual Meeting of the American Society of Criminology (ASC), November 16-19, 2011 Washington DC, USA.

OBS! Alla uppgifter som samlas in i SOFIA-studien behandlas med största säkerhet och inga uppgifter sprids till obehöriga. Resultaten redovisas alltid endast på gruppnivå, så att ingen enskild person – varken barn eller vuxen – kan identifieras.