SOFIA-gruppen

SOFIA-studien leds av forskare från Örebro och Karlstads universitet samt representanter från Karlstads kommun och de enskilda skolorna i kommunen. Gruppen kallas SOFIA-gruppen. Klicka på pilen till höger för en presentation av personerna i SOFIA-gruppen.

Huvudansvariga forskare för projektet är professor Henrik Andershed och Fil. Dr. Louise Frogner vid Örebro universitet.

Du kan kontakta forskningsansvariga för SOFIA-studien på sofiastudien@oru.se.

Henrik Andershed
Henrik Andershed

Henrik är professor i psykologi och kriminologi vid Örebro universitet och är vetenskapligt ansvarig för SOFIA-studien.

Tel: 019-303397
E-post: henrik.andershed@oru.se

Louise Frogner
Louise Frogner

Louise är filosofie doktor i psykologi vid Örebro universitet och vetenskapligt ansvarig för SOFIA-studien tillsammans med Henrik Andershed.

 

Tel: 019-303160
E-post: louise.frogner@oru.se

Anna-Karin Andershed
Anna-Karin Andershed

Anna-Karin är professor i psykologi vid Örebro universitet och en av de seniora forskarna i SOFIA-studien.

Tel: 019-303896
E-post: anna-karin.andershed@oru.se

Birgitta Svensson
Birgitta Svensson

Birgitta är universitetslektor vid Karlstads universitet, vid Institutionen för sociala och psykologiska studier och FoU Välfärd Värmland.

Tel: 054-7001138
E-post: birgitta.svensson@kau.se

Karin Hellfeldt
Karin Hellfeldt

Karin är filosofie doktor i socialt arbete vid Örebro universitet och är en av forskarna i projektet SOFIA Gillar Skolan, om skolanpassning, som bygger på data från SOFIA-studien (se under fliken Information).

 

Tel: 019-30 13 29

Epost: karin.hellfeldt@oru.se

Åsa Källström
Åsa Källström

Åsa är professor i socialt arbete vid Örebro universitet och är en av forskarna i projektet SOFIA Gillar Skolan, om skolanpassning, som bygger på data från SOFIA-studien (se under fliken Information).

 

Tel: 019-303007

Epost: asa.kallstrom@oru.se

Maria Holm
Maria Holm

Maria är Kvalitet- och utvecklingschef hos Barn- och Ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun.

Tel: 054-540 35 00
E-post: maria.holm@karlstad.se

Birgitta Vuorinen
Birgitta Vuorinen

Rektor Vålbergsskolan, Karlstads kommun

Tel: 054-540 35 46

birgitta.vuorinen@karlstad.se

Svante Johansson
Svante Johansson

Rektor Färjestadskolan 4-6, Karlstads kommun

Tel: 054-540 32 64

svante.johansson@karlstad.se

 

Alf Holmberg
Alf Holmberg

Rektor Väse skola, Karlstads kommun

Tel: 054-540 31 18

alf.holmberg@karlstad.se